Przesyłanie danych z różnych źródeł (Excel, DBF, różnych systemów rachunkowości), w "1C: Enterprise 8.x"