1Ń Usługi: opracowanie i podtrzymanie systemów na zapleczu platformy 1С:Підприємство Przedsiębiorstwo 8. Wdrożenie 1С:Підприємство 8.

Opracowanie funkcjonalnego na podstawie 1С:Підприємство Przedsiębiorstwo 8

Każda firma dynamicznie rozwijająca się ma swój własny "know-how" - unikalne praktyk biznesowych. I to z pewnością nie jest typową funkcjonalność i nie powinny być! Aby to zrobić, a są takie firmy jak my - w celu modyfikacji standardowego oprogramowanie dla Twoich potrzeb.

Сzytaj więcej

Przesyłanie danych z różnych źródeł (Excel, DBF, różnych systemów rachunkowości), w "1С:Підприємство Enterprise 8.x"

Jeśli w firmie istnieją różne systemy informatyczne, z którego chcesz przenieść dane do nowego systemu księgowego, następujące mogą być zapisywane za przetwarzanie danych do pobrania w 1C: Enterprise 8. Dane w 1C: Enterprise mogą być przekazywane w formie jednorazowo i na bieżąco.

Сzytaj więcej