Metodologie, dodatkowe usługi, etapy. Wykorzystujemy giętkie metodyki Agile / Scrum i liniowe Waterfall zależnie od umów projektu i zadań naszych interesantów.

Opis wymagań funkcjonalnych

Wymagania funkcjonalne: Dokument jest dokument i analizowanie wymagań analityka do systemu dla wszystkich procesów biznesowych zachodzących w firmie.

Сzytaj więcej