Оficjalna cena 1С:Підприємство : kupić 1С:Підприємство 8, licencja, sql serwer. Umowy rozliczenia ulgowej ceny do aktualizacji 8.3. Nasze partnerskie umowy i propozycje - Otrzymaj Lepszą Cenę.