Usługi

Kompleksowe projekty

Opracowujemy projecty dowolnej trudności. Dziś dla realizacji projektów korzystamy z Agile/Scrum metodołogję.

Prowadzenie 1C

Wszystkie standartowe produkty potrzebują prowadzenie, poniewaz platforma i konfiguracja stałe się zmienią

1C w chmurze

Rozwijamy zachmurzone serwy 1С dla waszych użytkowników, a tak samo możemy nadać klasyczny hosting waszej bazy.

Integracja oprogramowania

Zajmujemy się integracją różnego opragramowania jak metodą wymiany przez rózne pliki (xml, xls, txt i tak dalej) tak i prostymy metodamy podłączenia

Chcecie otrzymać wycenę projektu?

Referencje

Agile/Scrum

W realizacji projektów korzystamy z Agile principles z zastosowaniem Scrum process dla otrzymania szybkiego wyniku i giętkiego kierowania projektem.


Zawsze zrozumieć stanu projektu i skuteczne zarządzić nim, możemy przy pomocy:

Codziennych spotkań w sprawie projektu Planowania każdej iteracji 2-tygodniowym rozwoju iteracji Demonstracji każdej iteracji klientu

Cele i objętość projektu

Na tym etapie będą się rozpatrywany system i jego zasięgi, funkcjonalne bloki, które będą się wykorzystywały, oraz procedury, które będą się realizowały w systemie.

Plan i realizacja

Główny cel polega na stworzeniu systemu. Na tym etapie główne oparcie dzieje się na rozwój komponentów i drugich właściwości systemu. To faza, kiedy odbywa się główna część kodowania. W dużych projektach, kilka iteracij mogą być podzielone na różne etapy albo nawet komandy.

Wdrodżenie i prowadzenie

Ostatnia faza projektu to badawcza eksploatacja na miejscach pracy i wprowadzenie systemu do przemysłowego użycia z późniejszym prowadzeniem.