Семинар : Автоматизация бизнеса : от “монолита” к “микро-сервисам”