IT інтеграція програмного забезпечення і додатків на різних платформах

Навіщо бізнесу послуги IT інтегратора

Одна єдина IT система для автоматизації всієї діяльності і бізнес-процесів компанії а) неможлива в принципі б) приводить до громіздкості, складності і обмежень кожної з бізнес функцій з причини необхідності співіснування загальних об'єктів в системі, зайвого навантаження там, де можливо обійтися легкими простими сервісами, і недостатній гнучкості в результаті зведення всіх об'єктів в купу. У свою чергу, один бізнес з декількома IT-системамі частенько приводить до плутанини, неефективності та зниження продуктивності.

Наш досвід і знання допоможуть перетворити IT систему вашого підприємства в один обтічний і функціонально оптимальний об'єкт.

Завдяки відкритим технологіям, сьогодні бізнес може використовувати переваги кожного ПЗ, яке оптимально вирішує якусь невелику локальну задачу і упроваджувати підсистеми у міру першочерговості і доступності засобів.

Що ми пропонуємо

Ми займаємося інтеграцією рішень на різних платформах, і можемо організувати обмін даними, як через файли, так і прямими методами, використовуючи API сервіси.

Як системний інтегратор, ми будуємо ІТ-системі, які вирішують унікальні вимоги наших замовників. Рішення, які ми розробляємо, упроваджуємо і супроводжуємо дозволяють нашим клієнтам здійснювати перетворення від їх поточного стану в більш розвинені і зрілі структури завдяки інструментам, які надають сучасні інформаційні технології IT, що піднімає бізнес на якісно новий рівень, вище за своїх конкурентів. Ми прагнемо вибудовувати якісні рішення, які продукують ефективність, віддачу і рентабельність інвестицій.


Необхідна підтримка IT інтегратора?

Давайте спробуємо коротко окреслити, що таке Інтеграція в IT контексті.

Які роботи включає

Досить часто підприємства вважають за краще мати зовнішніх аутсорсингових підрядників (IT інтеграторів), які залучаються на деякі або на всі етапи розробки нової системи. Конкретні роботи, які стосуються інтеграції ІТ-систем зазвичай включають в себе:

- планування проекту інтеграції (project planning);

- управління проектом інтеграції (project management);

- проектування і реалізацію програмних інтерфейсів додатків;

- розробку веб-сервісів;

- і будь-який процес, який враховує міграцію потоків даних або транспортування інформації.

Методики, що практикуються

Оскільки загальну інтеграцію всіх систем досить проблематично досягти відразу (і не доцільно з причини ризиків), звичайною практикою є використання стратегії короткострокових, вузькоспеціалізованих цілей, послідовне досягнення яких поступово вибудовує повну інтеграцію шляхом об'єднання різних підсистем, де це необхідно.

Ці зв'язки, як правило, встановлюються між компонентамі процесу і контролюючими рівнями управління кожної системи в цілях забезпечення вільного потоку даних між системами. Оскільки все більше систем стають зв'язаними між собою, все більше підсистем управління бізнесом і контролюючих рівнів можуть бути сполучені, поки всі системи не почнуть обмінюються даними одна з одною.

У чому складність і ризики

Інтеграція виконується тим складніше, чим більша кількість IT систем компанії потрібно інтегрувати.

Основні складності виконання робіт по інтеграції в основному пов'язані з виникненням неминучих труднощів у ході процесу зв'язки ряду різноманітних вже існуючих і функціонуючих на підприємстві систем, у яких можуть бути різні виробники, розробники та різні платформи реалізації.

Інші труднощі інтеграції пов'язані з необхідністю зробити послідовну або уніфіковану структуру даних, яка б пов'язала всі ці різноманітні системи. Громіздка конструкція декількох різних додатків і систем підтримки, сам вік різних систем і актуальність доставленої інформації до ключових бізнес-одиниць, яким вона потрібна.

Ці неминучі проблеми виконання робіт по інтеграції ускладнюють загальну ефективність процесу, тому що недостатньо добре налагоджений обмін даними між системами перешкоджає швидкому зв'язку між бізнес-одиницями.

Як ІТ-партнер, в якому має потребу зараз кожен бізнес, співпраця з нами призначена забезпечувати нашим клієнтам більше часу, щоб зосередитися на завданнях свого основного бізнесу.

Скільки це коштує:

Ми практикуємо передбачувану цінову структуру для наших клієнтів, так що ви зможете користуватися перевагами передових IT послуг та ІТ-консалтингу по доступній, фіксованій місячній ставці.

Основне завдання, яке вирішується для бізнесу:

- інтеграція декількох IT-систем, які обслуговують різні функції, різні підрозділи, і різні етапи життєвого циклу продукції або послуг.

Переваги, і ключові цінності IT інтеграції:

- можливість отримати доступ до даних в режимі реального часу різним бізнес одиницям від різних бізнес підрозділів;

- можливість отримати загальне, зведене представлення Вашого бізнесу за допомогою єдиної панелі звітності, яка об'єднає в собі дані з різних ділянок і систем;

- наскрізні бізнес-процеси можуть бути прискорені, завдяки інтеграції і усуненню "дублюючої" роботи;

- скорочення загальної тривалості бізнес циклу;

- більш висока продуктивність бізнес діяльності;

- збільшення гнучкості бізнесу в цілому.

Що пропонуємо:

- “правильні”, сучасні інструменти,

- робочі методики,

- знання і досвід,

- справедливу ціну.

Наші експертизи, що ми робимо:

- інтеграція з 1С:Підприємство - налаштування обміну, інтеграція з сайтом, з телефонією і інше

- інтеграція з сайтом будь-яких інших систем, як зовнішніх так і внутрішніх

- інтеграція CRM з поштою, з іншими системами колцентрів, внутрішньою обліковою і т. д.

- інтеграція ERP з зовнішніми і внутрішніми веб додатками

- інтеграція з зовнішніми системами постачальників

- інтеграція з веб сервісами онлайн бронювання

- та ін.