Автоматизація процесів обліку та управління розподільною мережевою енергетичною компанією