Переведення типових конфігурацій для госпрозрахункових організацій України на платформі "1С:Підприємство 8.3"