Створення резерву відпусток в BAS ERP, КУП і Бухгалтерія КОРП. Інструкція