CAC (Cost of Customer Acquisition) - показник, від якого залежить успіх вашого бізнесу. Як порахувати і як поліпшити.