Трансформаційна та транзакційна модель обліку в BAS управління холдингом