Бізнес-процеси

Маркетинг

Основна мета бізнесу - забезпечити стабільне отримання прибутку в довгостроковій перспективі. Досягненню такої мети сприяє два основні чинники:

  • стабільний попит 
  • отримання максимальної віддачі при мінімальних витратах 

Забезпечення цих факторів і є основним завданням системи маркетингу.

Застосування автоматизованих систем необхідне для можливості виконання маркетингової стратегії.


Документаційне забезпечення управління

Документаційне забезпечення управління (ДЗУ) - одна з небагатьох областей управління, яка пронизує все підприємство, не залишаючи неохопленим жодного підрозділу, жодного співробітника.

Управління документами пов'язано з усіма областями управління компанією і тому є необхідною умовою ефективного управління організацією.


Управління по цілям

Управління бізнесом можна порівняти з керуванням автомобілем. Сучасний автомобіль має більше двох десятків датчиків на панелі приладів. Бізнес є складнішою системою, де таких індекаторів буде значно більше.

Успіх і ефективність компанії визначається тим, як швидко і якими ресурсами компанія досягає своїх стратегічних цілей.


Забезпечення потреб

Мета управління потребами полягає в повному і своєчасному забезпеченні підприємства товарними запасами з мінімальними витратами. Для вибору оптимального продукту важливо розуміти, як реалізований цей процес в системі.

Нижче наведено опис, як реалізована автоматизація цього процесу в різних конфігураціях 1С:Підприємство


ТО та Ремонти

Діяльність сучасного підприємства, що виробляє конкурентоспроможну продукцію і послуги, вимагає використання сучасного виробничого обладнання. Його наявність і ефективна експлуатація - запорука успішності на ринку.

Як інструмент автоматизації управління Технічним обслуговуванням та ремонтами обладнання використовують EAM-системи (Enterprise Assets Management - найбільш поширена концепціея організації управління обладнанням). Продукти лінійки 1С:Підприємство підтримують цю концепцію:


Фінансовий аналіз та оцінка ефективності

Під ефективним управлінням сучасним підприємством мається на увазі високотехнологічний, науково обгрунтований процес прийняття управлінських рішень на всіх рівнях - від оперативного управління поточною діяльністю до стратегічних інвестиційних планів.

Обгрунтованість, своєчасність і економічна ефективність даних рішень багато в чому визначається правильно організованою і структурованою інформацією і можливістю її обробляти та аналізувати.

Для того, щоб мати можливість вирішувати завдання економічного аналізу, необхідно вибудувати систему обліку і обробки даних, яка надає необхідну інформацію з тієї оперативністю, деталізацією, повнотою, яка необхідна для прийняття управлінських рішень на різних рівнях управління.


Управління транспортуванням

Транспортна логістика є елементом вхідної та вихідної логістики і вимагає підвищеної уваги, оскільки витрати на транспортування вантажів в рамках ланцюжка поставок становлять близько 50% від загального обсягу логістичних витрат. 

Автоматизація процесів транспортної логістики дозволяє вирішити багато транспортно-логістичних проблем та завдань.


Управління запасами та складом

Постачання як елемент ланцюжка поставок створює матеріальний потік, і в ідеалі цей матеріальний потік повинен переміщатися по всім наступним елементам ланцюга поставок без збоїв і затримок. Але на практиці збої або затримки трапляються постійно.

Впровадження автоматизованої системи, - це один з необхідних способів оптимізації та підвищення ефективності управління запасами.